بازگشت شیر ایرانی به زادگاهش پس از 80 سال


شیر ایرانی پس از ۸۰سال ،شب گذشته به ایران بازگشت و امروز طی مراسمی در باغ وحش ارم از آن رونمایی شد.


۰ نظر