آمدن کوسه‌ها به ساحل جزیره کیش!


خلیج فارس محل زندگی جانوران زیادی است. کوسه‌ یکی از ماهیان این پهنه آبی است که گاهی وقت‌ها در تور ماهی‌گیران می‌افتد.


۰ نظر